Dịch vụ bảo trì

Gói Bảo Trì Máy Kangen K8 Một Năm

Gói Bảo Trì Máy Kangen K8 Một Năm

– Công ty Sống Đẹp với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp, có tâm và tận tình. Sẽ đem đến cho gia đình anh chị sự an tâm hơn, hài lòng ...

Xem thêm

Gói Bảo trì Máy Kangen SD 501 một năm

Gói Bảo trì Máy Kangen SD 501 một năm

- Công ty Sống Đẹp với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp, có tâm và tận tình. Sẽ đem đến cho gia đình anh chị sự an tâm hơn, hài lòng hơn. ...

Xem thêm

Dịch Vụ Deep Cleaning Máy Kangen K8

Rửa Deep Cleaning máy kangen K8 (Rửa sâu máy lọc nước Kangen K8)

– Thường 1 năm ta rửa Deep Cleaning 1 lần

– Đối với khu vực nước cứng thì rửa 6 tháng 1 lần (Nước cho ra nhiều canxi, ...

Xem thêm

Dịch vụ Deep Cleaning máy SD 501

Rửa Deep Cleaning máy SD 501 (Rửa sâu máy lọc nước SD 501)

- Thường 1 năm ta rửa Deep Cleaning 1 lần

- Đối với khu vực nước cứng thì rửa 6 tháng 1 lần (Nước cho ra nhiều canxi, ...

Xem thêm