Bảo trì máy lọc nước điện giải Kangen

Bảo trì máy lọc nước điện giải Kangen

Thay bộ lọc (Cục Filter) khoảng 6 tháng một lần

Lợi ích của việc sử dụng bộ lọc SẠCH:

Loại bỏ clo độc hại.

Tránh sự phát triển của vi khuẩn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Cải thiện sức khỏe của bạn bằng cách uống nước sạch nhất có thể.

Cải thiện hương vị của Nước Kangen của bạn.

Cải thiện độ PH của Nước Kangen của bạn.

Cải thiện ORP của Nước Kangen của bạn.

Giảm nhiễm chì.

Làm giảm nồng độ cặn lắng.

Tăng tuổi thọ cho máy Kangen của bạn.

Làm sạch điện tử mỗi tháng

Lợi ích của quy trình E-Cleaning hàng tháng:

Tránh vôi hóa, mảng bám.

Tránh bị vôi hóa, tách mảng làm giảm quá trình điện phân.

Cải thiện hương vị của Nước Kangen của bạn.

Cải thiện độ PH của Nước Kangen của bạn.

Cải thiện ORP của Nước Kangen của bạn.

Giảm khối máy.

Tăng tuổi thọ cho máy Kangen của bạn.

Tấm điện cực bị vôi hoá